Możliwość leasingu dla osoby fizycznej nieposiadającej działalności gospodarczej. Plusem takiego rozwiązania jest nieewidencjonowanie transakcji w Biurze Informacji Kredytowej, co finalnie nie pomniejsza zdolności kredytowej.